KARAR:1

Sakarya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile yapılan Protokolün, Odamız Ticaret servisince bir üst yazı ile Komitemizle koordineli olarak meslek grubu üyelerimize e-mail ile duyurulmasına.16/10/2014.18

KARAR:2

Sakarya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile yapılan Protokol ile ilgili Odamız Basın Servisince, Komitemizle koordineli basın duyurusu yapılmasına.16/10/2014.18

KARAR:3

Odamıza gelen 13.10.2014 tarihli poliçe mağduriyeti konulu dilekçenin, Odamız Ticaret Servisince bir üst yazı ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü gönderilmesine.16/10/2014.18
 
KARAR:4

11/10/2014 tarihindeki Değiştirilen Sigorta Acenteliği Yönetmeliğindeki Geçici 1.Maddesinin, odamız Ticaret Servisince  komitemizle koordineli olarak  e-mail ile meslek grubu üyelerimize duyurulmasına.

Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.16/10/2014.18

Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş