KARAR:1

Meslek grubumuz üyesi S.S.ASEM Adapazarı Serdivan Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin İstiklal Mahallesi Serdivan’da bulunan 67.000 m2 alan üzerinde kurulu 73.700m2 kapalı alana sahip 199 işyerinin bulunduğu, 1995 Yılında Bakanlık izniyle kurulmuş kooperatiftir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5.000’lik Planda küçük sanayi sitesinden ticaret alanına çevrilmiştir. 199 işyeri ve yaklaşık 2.000 kişilik istihdamı bulunulan alanda ciddi hak kaybına uğratılmışlardır. Sözkonusu mağduriyetin giderilmesi için İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Geçmişte ilgili yerlerden izinleri alınarak kurulmuş olan küçük sanayi sitemizin muvaffak ati alınmaksızın bu şekilde bir düzenleme yapılmasının anayasa ve ilgili yasalara aykırılık yapıldığı düşüncesiyle 27 Mayıs 2014 tarih ve 1396 Sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazılan yazıdaki gibi desteğin verilmesi hususunun Yönetim Kurulumuza arzına. 28.10.2014.17
 
KARAR:2
          
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/1209 Esas sayı  ve  03/10/2013 tarihli, 29/01/2006-12/09/2014 tarihleri arasında saha oluk ve çatı montaj elemanı olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal ücretin net ve brüt olarak tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava konusu; 29/01/2006-12/09/2014 tarihleri arasında saha oluk ve çatı montaj elemanı olarak çalışmış bir kişinin alabileceği net ve brüt emsal ücretinin, belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki brüt ve net asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.10.2014.17

KARAR:3
         
Mesleki sorunlar tartışıldı.28.10.2014.17

KARAR:4            

Dilek ve temenniler dinlendi.28.10.2014.17    

Haber Tarihi : 5/11/2014
Paylaş