KARAR:1
               
Komitemiz üyesi Recep ÇEPNİ’nin, yerine ikinci sıra  yedek üyemiz Uğur      İnşaat Dekorasyon Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti. temsilcisi Haluk Uğur DAĞISTANLI’nın asil üye olarak  bir sonraki toplantıya çağrılması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.27.09.2014.18
                    
KARAR:2
    
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın,“Bölgemizde arsa sahibi ile yüklenici arasında yapılan anlaşmalarda özel  bir hüküm bulunmaması halinde arsa sahibi tarafından yükleniciye yeterli bir vekaletname verilerek, tüm masrafları (iskan, ön iskan ruhsatları, elektrik, su abone giderleri vb. dahil her türlü harç ve giderler) yükleniciye ait olmak üzere tüm işlemlerin yüklenici tarafından yapıldığı yönünde  bir ticari örf, adet ve teamülün oluştuğu”na dair Odamız organlarınca alınmış örf, adet ve teamül kararı  olup olmadığını soran 13/08/2014 tarih ve B13/5665 sayılı yazısı görüşüldü.
               
Bu yönde Bölgemizde herhangi bir örf, adet ve teamül bulunmamaktadır.27.09.2014.18 

KARAR:3
               
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.09.2014.18
               
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.27.09.2014.18

Haber Tarihi : 12/11/2014
Paylaş