KARAR:1
               
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/599 Esas Sayı  ve  02/10/2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
   
Dava  konusu; 17/01/2009 Yılı ile 10/04/2014 tarihleri arasında, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışmış birinin 10/04/2014 tarihi itibariyle alabileceği  emsal   ücretlerinin  belirtilen tarihteki yürürlükteki brüt ve net asgari ücreti olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.06.11.2014.20
       
KARAR:2
    
Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde, 14 Kasım 2014 Cuma günü saat 15.00’te düzenlenecek Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Farkındalık Seminerine davet ile ilgili 24/10/2014 tarih ve 2/17588 sayılı yazısı görüşüldü.
               
Sözkonusu Seminere Komite Üyelerimizce iştirak edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulunun arzına.06.11.2014.20

KARAR:3        
              
Meslek Grubu Üyelerimizin ihtiyacına binaen, 29.Meslek Komitesince, SRC 5 sertifikalı eğitimin İlimizde verilip verilmediğinin, veriliyorsa hangi kurumlar ve şartlarda verildiğinin, verilmiyor ise verilebilmesi için ne yapılması gerektiğinin bilgisinin  araştırılarak Komitemize bilgi verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06.11.2014.20

KARAR:4 
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.11.2014.20

KARAR:5        
              
Dilek ve temenniler dinlendi.06.11.2014.20

Haber Tarihi : 12/11/2014
Paylaş