KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2014/1195 esas sayı  ve   02.10.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 2007 yılı ile 24/07/2014 tarihleri arasında Hediyelik eşya satışı yapan bir firmada satış pazarlamacı temsilcisi olarak çalışmış  birinin  24/07/2014 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin (kıdemi de dikkate alınarak) belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.06.11.2014.18

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.11.2014.18

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.06.11.2014.18

Haber Tarihi : 12/11/2014
Paylaş