KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/1211 Esas sayı  ve   03.10.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 05/02/2013-17/09/2014 Tarihleri arasında kaynak ustası olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal (yıllarla göre net ve brüt olarak) ücretinin belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.12.11.2014.18

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/1213 Esas sayı  ve   03.10.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 01/02/2013-17/09/2014 Tarihleri arasında kaynak ustası olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal (yıllarla göre net ve brüt olarak) ücretinin belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.12.11.2014.18

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.11.2014.18

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.12.11.2014.18

Haber Tarihi : 20/11/2014
Paylaş