KARAR:1

Genel Sekreterliğin Komitemize havale ettiği Sağlıklar İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Tic.ve San.Ltd.Şti.’nin, vergi dairesinde yapacakları bir işleme esas olmak üzere, 34-06-13066 Tescil Plaka No’lu 2006 Model JCB Marka 3CX-SM-4T Tipi Kanal Kazıcı ve Yükleyicisinin rayiç fiyatını tespitini talep ettiği 09/01/2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.
             
Meslek Komitemizce; 34-06-13066 Tescil Plaka No’lu 2006 Model JCB Marka 3CX-SM-4T Tipi Kanal Kazıcı ve Yükleyicisine ait tescil belgesi  ve evrakları üzerinde  yaptığımız incelemeler neticesinde tespit edilen piyasa rayiç fiyatının adı geçene yazılı olarak bildirilmesine.13.01.2015.20
              
KARAR:2

Erenler belediye başkanlığından gelen  fiyat tespiti ile ilgili yazı görüşüldü.
Aşağıdaki fiyatların (KDV hariç) ticaret servisimizce bildirilmesine.13.01.2015.20
1-1 ton   1-2 nolu mıcır ve taş tozu karışımı (nakliyeli)   13 TL
2-1 ton   0.38 cm tüvanan malzeme (nakliyeli)               11 TL
3-1 ton    0.7 mm yıkanmış elenmiş kum (nakliyeli)          18 TL
4-1 ton taş tozu (nakliyeli)                                 13 TL
5-1 ton 0.80 cm killi dolgu malzemesi (nakliyeli)            10 TL
             
KARAR:3
              
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09 12 2014 tarih ve 69002 sayılı  mıcır fiyatları konulu yazısı görüşüldü.
  
Kalker  2014 satış fiyatı olarak (KDV Hariç ) 6 TL /ton  bildirilmesine.
  
Yazıda adı geçen diğer madenlerin satışının meslek grubumuz iştigal alanı içinde yapılmadığından tespit edilemediğine.13.01.2015.20
              
KARAR:4
 
Sakarya Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme Ve Koordinasyon sorumlusu Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Zeki Koçberber ‘in  sektörel sorunları görüşmek üzere komitemizce ziyaret edilmesine özel kalem birimimizce gerekli randevunun alınmasına hususunun yönetim kurulumuza arzına.13.01.2015.20
                
KARAR:5
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2014/1059 Esas sayı  ve   21 11 2014  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
  
Yazı sorulan 11.10.2011 -07.12.2012 tarihleri arasında Beton Mikser Operatörü olarak çalışmış bir kişinin alabileceği (brüt ve net) emsal ücret olarak dönemin asgari ücret miktarlarının adı geçen mahkemeye bildirilmesine.13.01.2015.20
      
KARAR:6
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2013/1185 Esas sayı ve   20 11 2014  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
12 yıllık kıdeme sahip bir Beton Santral Operatörünün 26.09.2013 tarihi itibariyle alabileceği (brüt ve net) emsal ücret olarak dönemin asgari ücret miktarlarının adı geçen mahkemeye bildirilmesine.13.01.2015.20

Haber Tarihi : 22/1/2015
Paylaş