KARAR:1
                   
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.İş Sakarya Mahkemesi’nin 2014/70 Esas Sayı  ve  27/11/2014 tarihli, 2,5 Yıl Opsiyonlu Alışveriş Merkezi Müdürü olarak çalışan kişinin 2013 Yılı itibariyle alabileceği ücreti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
                 
Dava konusu, 2,5 Yıl Opsiyonlu Alışveriş Merkezi Müdürü olarak çalışan kişinin 2013 Yılı itibariyle alabileceği emsal ücretinin yürürlükteki asgari ücret (net ve brüt) olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.01.2015.18

KARAR:2
                 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.01.2015.18

KARAR:3
      
Dilek ve temenniler dinlendi.06.01.2015.18                 

Haber Tarihi : 18/2/2015
Paylaş