KARAR:1
   
LPG’li araç LPG dolum ağzı yerleriyle ilgili sorunlara çözüm amacıyla ekteki yazılı metnin T.O.B.B.’a gönderilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 24.02.2015.24

KARAR:2
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.02.2015.24

KARAR:3        
             
Dilek ve temenniler dinlendi.24.02.2015.24

Haber Tarihi : 5/3/2015
Paylaş