KARAR:1
             
Meslek grubumuzda bulunan KARASU/981 Oda sicil No’lu S.S.Karasu Nergis  Konut Yapı Kooperatifi ve 18474 Oda Sicil No’lu T.H.S.S.Gülüm Konut Yapı Kooperatifi yaptığımız çalışmalarda ulaşılamamıştır.
            
Gereğinin Yönetim Kurulumuza arzına.24.02.2015.22         

KARAR:2 
            
Mesleki sorunlar tartışıldı.24.02.2015.22

KARAR:3
            
Dilek ve temenniler dinlendi.24.02.2015.22

Haber Tarihi : 5/3/2015
Paylaş