KARAR:1

Odamız tarafından gönderilen toplu e-postaların formatında, komite kararımızın ekinde bulunan örnekteki gibi e-posta metninde konunun özet olarak yer aldığı ve detaylarının web sayfamızda bulunacağı şekilde,  Bilişim ve Planlama Servisimizce değişiklik yapılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına. 19.02.2015.22

KARAR:2

01.05.2015 Tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile acentelere gelen yükümlülüklerin, muhatap acentelerle tartışılacağı ve TOBB’den yetkililerce konuyla ilgili sunumun yapılacağı toplantının Ticaret Servisimizce gerçekleştirilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına. 19.02.2015.22

KARAR:3

Komitemiz tarafından “Sigortacılık Haftası” ile ilgili eylem planı çalışması yapılmasına. Komite kararımızın ekinde yer alan söz konusu çalışmayla ilgili yapılması gerekenlerin Ticaret Servisimizce gerçekleştirilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.19.02.2015.22

KARAR:4

Sigorta Acenteliği açmak için mevcut kanunlar çerçevesinde TOBB’a bağlı oda üyesi olmak zorunludur. Bu nedenle oda üyesi olan acenteler oda aidatı ödemektedirler. TOBB’ a bağlı işletmelerden yılda bir kere alınan aidat sigorta acentelerinden ayrıca ikinci kez alınması her ne ad altında olursa olsun eşitliğe aykırıdır. Bu nedenle ek olarak alınan 75 TL yıllık Levha aidatı bedelinin kaldırılması hususunda ki itirazımızın Hazine Sigortacılık Müdürlüğüne bildirilmesi için yönetim kuruluna arzına.19.02.2015.22

KARAR:5

Bankalara iletilmiş yazımızın bir örneğinin TOBB nezdindeki tüm Oda Meslek Komitelerine bilgi amaçlı iletilmesi hususunun yönetim kuruluna arzına. 19.02.2015.22

KARAR:6

Sigorta Acenteleri  ‘’Acentelik Sözleşmeleri’’ nin tek tip olarak hazırlanması gerekliliğinin sektör için önemli bir rol oynayacağından konu ile ilgili gerekli birimlerin çalışmalarının başlatılması için TOBB ve Hazine Sigortacılık Müdürlüğüne yazı yazılması hususunun yönetim kuruluna arzına.19.02.2015.22

KARAR:7

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.19.02.2015.22

KARAR:8

Dilek ve temenniler dinlendi.19.02.2015.22

Haber Tarihi : 5/3/2015
Paylaş