KARAR:1

İlimizde faaliyet gösteren ve Odamıza kayıtlı özel güvenlik hizmeti veren güvenlik firmalarının elemanlarının özellikle gece vardiyalarında  8 saatten fazla  mesailerinin kanunen yasak olduğu ve cezai duruma düşmemeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.18.03.2015.23

KARAR:2   

Ay içerisinde Komitemize havale edilen resmi daireler ve Belediyeler rayiç bedel tespit talepleri yazılarının Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit tarafından tespit edilecek fiyatlarla adı geçen kurum ve Belediyelere yazılı olarak bildirilmesine.18.03.2015.23

KARAR:3     

Ortadoğu Kalkınma Firması yetkili Görkem Can USTA ile Eğitim Uzmanı Mehmet Adnan ÖZOĞUL firma faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. 18.03.2015.23

KARAR:4                    

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.03.2015.23

KARAR:5              

Dilek ve temenniler dinlendi.18.03.2015.23

Haber Tarihi : 25/3/2015
Paylaş