KARAR:1
           
Genel Sekreterliğin Komitemize havale ettiği Beytullah BAŞKAYA’nın 54-09-25 Tescil Plaka No’lu 1986 Model Dodge Marka AS800/D500 Tipi Lastik Tekerlekli Kamyon ile 54-00-12-025 Tescil Plaka No’lu 1996  Model Simitomo Markalı Ekskavatörün rayiç fiyatını tespitini talep ettiği 24/03/2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.
           
Meslek Komitemizce; 54-09-25 Tescil Plaka No’lu 1986 Model Dodge Marka AS800/D500 Tipi Lastik Tekerlekli Kamyona ait tescil belgesi ve evraklar üzerinde yaptığımız incelemeler neticesinde piyasa fiyatı ile 54-00-12-025 Tescil Plaka No’lu 1996  Model Simitomo Markalı Ekskavatörün piyasa fiyatlarını tespit edilmiştir. 24.03.2015.23
            
KARAR:2 
            
Mesleki sorunlar tartışıldı.24.03.2015.23

KARAR:3
            
Dilek ve temenniler dinlendi.24.03.2015.23

Haber Tarihi : 2/4/2015
Paylaş