KARAR: 1
   
Komitemize havale edilen T.C.Karasu 1.Asliye Hukuk (İş Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi’nin, 06/02/2015 tarih ve 20144/398 Esas sayılı ile emsal ücret tespit talep ettiği yazısı görüşüldü.
   
Dava konusu benzin istasyonunda satış temsilcisi olarak çalışan bir işçinin almış olduğu aylık ücretinin (Davacının 03/10/2009 tarihinden 06/11/2013 tarihine kadar çalıştığı Sakarya İli, Karasu İlçesi Limandere Mahallesi Karasu Yolu üzerinde kurulu akaryakıt istasyonundaki  iş yerinde 4 yılı aşkın kıdem sahibi olduğu da dikkate alındığında)  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki brüt ve net asgari ücreti olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.09.04.2015.25
   
KARAR:2
   
Odamız 16.Meslek Komitesinden Meclis Üyeleri Oktay TOPÇU ile Zafer YILDIRIM tarafından Akaryakıt İstasyonlarındaki sigorta işlemleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştur.09.04.2015.25
  
KARAR:3
              
Meslek Komitemizin talebine istinaden 6331 Sayılı Kanun kapsamında İş Sağlığı ve İş Güvenliği doğrultusunda işyeri hekimlerinin amacına uygun hareket etmediklerinden bahisle 1 ile 49 arasında çalışanı olan işyerlerindeki çalışanların en yakın hastanelere yönlendirilmesi ve bu tür hizmetlerin oralardan alınması talebimize istinaden T.O.B.B. ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğünden gelen cevabi yazılar değerlendirildi.09.04.2015.25
 
KARAR:4
 
T.O.B.B.’a yazdığımız LPG’li araç LPG dolum ağzı yerleriyle ilgili sorunlara çözüm amaçlı yazımız  değerlendirildi.09.04.2015.25
 
KARAR:5 
 
Komitemizce, Karasu ve Kocaali İlçelerimizdeki Meslek Grubu Üyelerimize yönelik olarak Komitemizce daha sonra belirlenecek yer ve tarihte yemekli bir grup toplantısı yapılması için Komite Başkan Yardımcımız Cemalettin ÇATALBAŞ tarafından çalışma yapılması  teklifimizin  yönetim kuruluna arzına.09.04.2015.25

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.04.2015.25

KARAR:7        
           
Dilek ve temenniler dinlendi.09.04.2015.25                             

Haber Tarihi : 15/4/2015
Paylaş