KARAR:1

TOBB’nin, “Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi” uyarınca her yıl Mayıs ayının son Pazartesi gününden itibaren o haftanın Pazar gününe kadar geçen günleri “Sigorta Haftası” olarak ilan edildiği ve söz konusu hafta kapsamında Odamız bünyesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin kendilerine bildirilmesini talep ettikleri 30.03.2015 tarih ve 0543/6200 sayılı yazısı görüşüldü.

Sigorta haftası etkinlikleri ile ilgili ekteki komite kararımızın yönetim kuruluna arzına.16.04.2015.24

KARAR:2

TOBB’nin, TRAMER Uygulamaları hakkındaki 25.03.2015 tarih ve 0543/5960 sayılı cevabi yazısı görüşüldü ve değerlendirmelerde bulunuldu.16.04.2015.24

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen 16.04.2015 tarihli şikâyet dilekçesi ve yapılan işlemlerle ilgili ekleri görüşüldü.

Genel Sekreterliğimizce şikâyet konusunu görüşmek üzere, ekte yer alan şikâyet edilen şirketin yetkilisinin, Odamıza çağırılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.04.2015.24

KARAR:4

Sigorta acentelerimize dağıtılmak üzere, sigorta tanıtımı için doküman - promosyonların, Ticaret ve Belgeler Servisimiz tarafından DASK’dan istenmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.04.2015.24

KARAR:5

Mayıs ayında, sigorta acentelerinin mesleki sorunlarının görüşüleceği, yeri ve tarihi daha sonra komitemizce belirlenmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis Başkanımızın da iştirakleriyle, kahvaltılı istişare toplantısı düzenlenmesi ve masraflarının komite bütçemizden karşılanması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.04.2015.24 

Haber Tarihi : 22/4/2015
Paylaş