KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1072 Esas sayı  ve   24.03.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 6 yıllık bir tecrübeye sahip bir güvenlik görevlisinin 01/06/2008 – 23/02/2015 tarihleri arasında alabileceği ücretin aylık net 1.100,00-TL (BinyüzTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR:2   

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1071 Esas sayı  ve   24.03.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 2 yıllık bir tecrübeye sahip bir güvenlik görevlisinin 01/01/2013 – 16/02/2015 tarihleri arasında alabileceği ücretin aylık net 1.100,00-TL (BinyüzTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR:3     
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1153 Esas sayı  ve   06.04.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 15/04/2008-16/03/2015 tarihleri arasında yaklaşık 7 yıllık bir tecrübeye sahip şirkette şube sorumlusunun alabileceği ücretin yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR:4                    

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/451 Esas sayı  ve   07.04.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 2003-2014 tarihleri arasında sevkiyat sorumlusu ve grup lideri olarak çalışan birisinin yaklaşık emsal ücretin yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR:5                   

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.İş  Mahkemesi’nin 2014/1280 Esas sayı  ve   14.04.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip bekçi olarak çalışan işçinin 2014 tarihi itibariyle alabileceği aylık ücretin yürürlükteki asgari ücretin %50 fazlasını alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR: 6                                  

Genel Sekreterlikçe Komitemize  havale  edilen  T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin    2015/1073 Esas sayı  ve  24/03/2015 tarih ile 15/04/2015 tarihli tekitli, özel bir güvenlik şirketinde  yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip çalışan birisinin olabileceği ücret ile ilgili yazıları  görüşüldü.                  

Dava konusu, özel bir güvenlik şirketinde  09/01/2013 – 24/02/2015 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışan bir güvenlik görevlisinin alabileceği ücretin aylık net aylık net 1.100,00-TL (BinyüzTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR: 7                                 

Genel Sekreterlikçe Komitemize  havale  edilen  T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin    2015/1074 Esas sayı  ve  24/03/2015 tarih ile 15/04/2015 tarihli tekitli, özel bir güvenlik şirketinde  yaklaşık 6-7 yıllık tecrübeye sahip çalışan birisinin olabileceği ücret ile ilgili yazıları  görüşüldü.                  

Dava konusu, özel bir güvenlik şirketinde  01/06/2008–24/02/2015 tarihleri arasında yaklaşık 6-7 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışan bir güvenlik görevlisinin alabileceği ücretin aylık net aylık net 1.100,00-TL (BinyüzTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR:8                                

Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü’nün, 18/03/2015 tarih ve 60151828-663.05-2792 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, 12/03/2015 tarih ve 69064893-000-[54030100745]-2554,2555,69064893-000-[54030100873]-2553, 20/03/2015 tarih ve 69064893-000-[54010105998]-2954, 69064893-000-[54010105969]-2957, 69064893-000-[54010105963]-2961 ile  23/03/2015  tarih ve 69064893-000-[54010105970]-3003, 69064893-000-[54010105983]-3007, 69064893-000-[54010106411]-3010, 69064893-000-[54010105989]-3015 ile 24/03/2015 tarih ve   69064893-300-[54110200094]-3053, 69064893-300-[54110200093]-3058, 69064893-000-[54160145376]-3055, 69064893-000-[54160145356]-3043 ile  25/03/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010100951]-3180,69064893-000-[54010100952]-3177 ile 27/03/2015 tarih ve  69064893-310.80.01-[54010101546]-3281, 69064893-310.80.01-[54010101549]-3277, 69064893-310.80.01-[54010101550]-3275, 69064893-310.80.01-[54010101548]-3271, 69064893-310.80.01-[54010102111]-3266, 69064893-310.80.01-[54010102112]-3256, 69064893-310.80.01-[54150130997]-3253, 69064893-310.80.01-[54150130996]- 3249, 24/03/2015 tarihli ve 69064893-300-[54110100096]-3079, 25/03/2015 tarih ve 69064893-000-[54160145357]-3150, 69064893-000-[54160145373]-3153, 69064893-000-[54160145354]-3159,  69064893-000-[54160145372]-3145, 69064893-000-[54160145374]-3133, 69064893-000-[54160145375]-3137, 26/03/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54030100804]-3206, 69064893-310.80.01-[54030102104]-3215, 69064893-310.80.01-[54030100215]-3218, 30/03/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010101551]-3315, 69064893-310.80.01-[54010101552]-3317, 01/04/2015 tarih ve  69064893-310.80.01-[54010106074]-3443, 02/04/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010100396]-3492, 69064893-310.80.01-[54030100766]-3483 ve 06/04/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010106627]-3576, 26/03/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010100903]-3210 ile 69064893-310.80.01-[54010100180]-3229, 09/04/2015 tarih ve  69064893-310.80.01-[54030100878]-3760, 10/04/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010102612]-3798, 69064893-310.80.01-[54010102600]-3803, 69064893-310.80.01-[54010102599]-3806, 69064893-310.80.01-[54010102598]-3811, 69064893-310.80.01-[54140115365]-3814, 69064893-310.80.01-[54010101545]-3818 sayılı yazıları ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yenikent Devlet Hastanesi Yöneticiliği’nin, 03/04/2015 tarih ve 83872284/04-1152, Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün, 06/04/2015 tarih ve 33869465/0002983/1862356, Orman ve Su İşleri Bakanlığı I.Bölge Müdürlüğü-Sakarya Şube Müdürlüğü’nün,  01.04.2015 tarih ve 95942774-415-74733 sayılı emlak kira ve satış rayiç bedel tespit talepleri yazılarının

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU, Murat ATALAY ile Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit tarafından tespit edilecek fiyatlarla adı geçen kurum ve Belediyelere yazılı olarak bildirilmesine.29.04.2015.24

KARAR:9                   

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.04.2015.24

KARAR:10              

Dilek ve temenniler dinlendi.29.04.2015.24

Haber Tarihi : 6/5/2015
Paylaş