KARAR:1
           
Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Genel Sekreterliği’nin, İlimiz Akaryakıt Bayilerine bilgi vermek, sorularını cevaplandırmak ve güncel meselelere ilişkin görüş alış-verişinde bulunmak üzere Odamızda bir   bilgilendirme Toplantısı yapma talebiyle ilgili 30/04/2015 tarih ve 15/19-02256 sayılı yazısı görüşüldü.
          
Sözkonusu toplantıya Kocaeli Ticaret Odası, Akyazı Ticaret Odası ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odalarının emsal Komite Üyeleri ile meslek grubu üyelerinin katılımlarının sağlanması bakımından LCV’li davet yazısı yazılmasına, Meslek Komite Üyelerimizce meslek grubumuz üyelerinin telefonla toplantıya davet edilmelerine, toplantının meslek grubumuz üyelerine toplu e-mail yoluyla duyurulmasına, kuru pasta, börek vb. gibi ikramlar ile içecek masraflarının Odamızca karşılanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.05.2015.26
 
KARAR:2
Yukarıda bahsedilen toplantıda görüşülecek konularla ilgili Komitemizce 12 Mayıs 2015 Salı Günü Sat:10.00’da Olağanüstü bir Komite toplantısı yapılmasına. 05.05.2015.26

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.05.2015.26

KARAR:4       
           
Dilek ve temenniler dinlendi.05.05.2015.26                             

Haber Tarihi : 13/5/2015
Paylaş