KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen TOBB’nin, sigorta acenteleri bilgilendirme ve istişare toplantısına davet ettikleri 01.06.2015 tarih ve 10705 sayılı yazısı görüşüldü. Söz konusu toplantıya Komite Başkan Yardımcımız Fazilet Neşe AKMA,  Sigorta Acenteleri İl Delegelerimiz; Ayhan AKDAĞCI, Zekeriya BAŞOĞLU ve Arslan KONUK’un katılmaları teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 11.06.2015.27

KARAR:2

İstanbul Ticaret Odası’nın, 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayı ile yayımlanan mükerrer yönetmeliğin Odamıza bağlı ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren sektör mensuplarını olumsuz etkilediği ve üyelerimizi zor duruma düşürdüğü yönünde şikayetlerin alındığı hususunu belirten yazımıza cevaben gönderdiği 21.05.2015 tarih ve 74647 sayılı yazısı görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna. 11.06.2015.27

KARAR:3

03.06.2015 Tarih ve 1994 sayılı, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği’nden İnşaat All Risk (bütün riskler) sigortası poliçelerinin ruhsat aşamasında tüm yeni abonelerde zorunlu hale getirilmesi talebimiz hakkındaki yazımızın, Ticaret ve Belgeler Servisimizce, Çevre İl Odalarının komitelerince paylaşılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 11.06.2015.27

KARAR:4

Komisyon indirimi yapan acentelerle, bunun yanlışlığın sonucu olarak mesleğe olan olumsuz etkilerine dair, Ticaret ve Belgeler Servisimiz tarafından hazırlanacak bilgilendirme yazısının acentelerle paylaşılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 11.06.2015.27

KARAR:5

Acentelerin önemi ve Sigorta bilincini arttırmak için animasyon hazırlanması ve animasyonun, tüm Odalar ve sosyal ağda paylaşılmasının organizasyonunun yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 11.06.2015.27

KARAR:6

Yetkisiz sigortacılık yapan işletmelerin, önümüzdeki dönemde daha sıkı denetlenmesi için Hazine Müsteşarlığı ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne, Ticaret ve Belgeler Servisimizce gerekli yazıların yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 11.06.2015.27

KARAR:7

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile sigorta ve bankacılık bölümleri arasında uygulanacak eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında, Ticaret ve Belgeler Servisimizce bilgi alınması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 11.06.2015.27  

Haber Tarihi : 18/6/2015
Paylaş