KARAR:1
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/880 Esas sayı ve 21/05/2015 tarihli, mimarlık şirketinde inşaat ustabaşısının  alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
            
Dava konusu; 01/05/2012-02/07/2014 tarihleri arasında mimarlık şirketinde inşaat ustabaşısı olarak çalışmış birinin 01/05/2012 tarihi (kıdemi de dikkate alınarak) itibariyle alabileceği emsal ücretinin, belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 26.05.2015.25

KARAR:2 
            
Mesleki sorunlar tartışıldı.26.05.2015.25
          
KARAR:3
            
Dilek ve temenniler dinlendi.26.05.2015.25

Haber Tarihi : 8/7/2015
Paylaş