KARAR:1

Yapımı tamamlanıp oturum izinleri (iskanları) alınan binalara SEDAŞ tarafından uzun süre elektrik bağlanılmadığı ve geçen bu süre zarfında  binalara daha yüksek bedele sahip şantiye elektriği üzerinden  elektrik verilmeye devam edildiği  ve bu sebeple konut sahibi vatandaşlarımızın mağdur edildiği  meslek grubu üyelerimizce bildirilmiştir. 

Yaşanmakta olan bu mağduriyetin giderilmesi için konuyla ilgili SEDAŞ’a yazı yazılmasına.27.08.2015.29
 
KARAR:2
 
SEDAŞ ve SASKİ ruhsatı olmayan yerlere su ve elektrik hizmeti vermemektedir. İnşaat şantiyelerinin  elektrik ve su ihtiyaçları ise malumdur. Bununla birlikte İnşaatların ruhsat alımları uzun sürmesi sebebiyle şantiyelerindeki elektrik ve su ihtiyaçlarını bu süre zarfında karşılayamayan müteahhit üyelerimiz mağdur olmaktadır. 

İnşaat sahiplerince Ruhsat alımlarına kadar geçecek sure zarfında  bu kurumların  “İnşaat sözleşmelerini” esas almaları ve böylelikle elektrik ve su verilmek suretiyle şantiyelerin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunun Hukuk Memurumuzca incelenerek adı geçen adı geçen kurumlara  bildirilmesine.27.08.2015.29

KARAR:3

AGDAŞ yetkilileriyle doğalgaz konut abonelikleri ile ilgili yapılan görüşmelerde, inşaatı yapılan sitelerde,  tüm sitenin  %40 ’ının bağlantı ücretinin peşin yatırılması suretiyle sitede doğalgaz abonelik işlemlerinin başlatılacağı ve doğalgaz kutuların konulacağını aksi taktirde doğalgaz kutusu konulmayacağı (bir sitede 100 adet konut yapılıyorsa en az 40 tanesinin bağlantı ücretinin peşin verilmesi ile bu siteye doğalgaz kutusu konulabileceği) şeklinde görüş belirtilmiştir.

Daha önce uygulanmayan bu durumun  Hukuk Memurumuzca incelenerek  hangi kanun veya yönetmeliğe dayandırıldığı ile ilgili AGDAŞ’tan bilgi istenilmesine.27.08.2015.29

KARAR:4

1999 depremini en ağır şekilde yaşamış illerden biri olan Sakarya’mızda son derece önem arz eden orta hasarlı binalar ile ilgili hangi çalışmaların yapıldığı ve yapılması planlandığı hususunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden bilgi istenilmesine.27.08.2015.29

KARAR:5

İnşaatların tamamlanıp sonrasında gerçekleştirilen emlak satışlarında bu taşınmazları satın alan vatandaşlarımızın emlak beyannameleri vermemeleri üzerine emlak vergilerinin müteahhit üyelerimizin üzerine kalması sebebiyle yaşanılan sıkıntının önüne geçmek adına konunun yetkilisi Serdivan Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünden görüş istenmiştir.

Konuyla ilgili Serdivan Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nden gelen 01.07 2015 tarihli cevabi yazı görüşüldü. “Taşınmaz alan vatandaşların VUK uyarınca süresi içerisinde ilgili belediyeye bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Alım-satım yapılan Taşınmazların süresinde bildirim yapılmadığı durumlarda satıcının mağdur olmaması açısından ilgili Belediye ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle taşınmaza yönelik mülkiyet bilgilerinin Belediye Emlak Servisince görülmesi ve Tapu Müdürlüğünden yeniden sorulması ihtiyacını ortadan kaldıracaktır” şeklinde görüş bildirmiştir.

Komitemiz açısından da uygun görülen bu görüşün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili belediyeye aktarılmasına.27.08.2015.29

KARAR:6

Genel Sekreterlikten havale Sapanca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  ilgili mevzuat dahilinde, yapı müteahhitliği yetki belge numarası iptal edildiğini bildirdiği Odamız üyesi firmalar ile ilgili” yazıları görüşüldü. 

Malumat hasıl olduğuna, Yazılarının gereği için  Odamız Sicil Servisine havalesine.27.08.2015.29

Haber Tarihi : 2/9/2015
Paylaş