KARAR:1                            
               
Şehrimizde uygulanmakta olan parkomat uygulaması kentteki trafik sorununu dayanılmaz hale getirmiştir.
 
Uygulama sebebi ile bir aracın uzun süre park etmesi uygulamanın kısa süreli park anlayışına ters düşmekte, diğer araçların park etmesine engel olmakta, şehirdeki esnafımızın alışverişini de olumsuz etkilemektedir.
             
Bu uygulama ile kısa süreli yol kenarı park yerlerinin devamlı dolu olması kısa süreli park yeri alışveriş ihtiyacı olanların  2.sıraya hatta 3.sıraya park etmesi trafiğin kilitlenmesine neden olmaktadır.
 
Uygulamanın trafik sorunlarına sebep olmaması ve  uygulamadan bütün araçların faydalanabilmesi için ;her araç için parkın kısa süreli tutulması, uzun süreli parka izin verilmemesi, ilk 15 dakikanın ücretsiz,1 saate kadar ücretli,  1 saatten fazla da parka izin verilmemesinin  talep edilmesine.06.10.2015/27
   
KARAR:2   
               
Şehrimizin yeni yerleşim bölgeleri olan Karaman-Camili-Korucuk mahallelerinden şehrimizdeki sanayinin yoğunlaştığı Dörtyol Sanayi bölgelerine, belediye otobüsü hattı konulmasının Büyükşehir Belediyemizden  talep edilmesine.

Hususlarının  Müsaadeleri için  Yönetim Kurulumuza arzına.06.10.2015/27

Haber Tarihi : 23/10/2015
Paylaş