KARAR:1
           
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, Resmi Gazetenin 22/05/2015 tarih ve 29007 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin, “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"e,  www.tmtk.gov.tr adresinden ulaşılabileceği ve bu kapsamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren firmaların 01.09.2014 tarihi itibariyle, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet almasının gerekli olduğu" ifade edilmektedir.       

Konunun ilgisi sebebiyle ve yapılabilecek denetlemelerle Üyelerimize kesilecek idari para cezalarıyla mağdur olmamalarına binaen, Meslek Grubu Üyelerimizin toplu e-mail ve cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) yoluyla Bilgilendirilmelerine.05.11.2015.3329             

KARAR:2
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.11.2015.33

KARAR:3
           
Dilek ve temenniler dinlendi.05.11.2015.33

Haber Tarihi : 13/11/2015
Paylaş