KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş  Mahkemesinin 2015/1822 Esas  sayı  ve 14/10/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; lokantada aşçı olarak çalışan ve 5 yıllık tecrübesi olan birisinin alabileceği emsal ücretin asgari ücretin 1,5 katı arasında olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.19.11.2015.28

KARAR:2

Şehir merkezi 1.Geçitte bulunan daha önce Devlet Demir Yollarına ait tarihi niteliği olan Geçit Binasının tadilatının aslına uygun olarak yapılması. Bu ve bunun gibi tarihi niteliği bulunan binaların aslına uygun olarak tadilatlarının yapılmasının şehrimizin kimliğine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu konunun ilgili Belediye’ye yazılı olarak iletilmesine.

Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.19.11.2015.28

Haber Tarihi : 26/11/2015
Paylaş