KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1458 Esas sayı ve 16/12/2015 tarihli ücreti tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu 08/03/2012 – 16/06/2015 tarihleri arasında makine montaj ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin net 750,00TL ile 1.100,00TL (YediyüzelliTürkLirası ile BinyüzTürkLirası) arasında olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine. 13.01.2016.32
           
KARAR:2
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1238 Esas sayı ve 25/12/2015 tarihli ücreti tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu 28/03/2013 – 31/12/2014 tarihleri arasında 1,5 yıl kadar vinç operatörü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin net 1.150,00TL (BinyüzelliTürkLirası) olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine. 13.01.2016.32

KARAR:3

2016 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 25 - 29 Ekim 2016 tarihleri arasında Almanya Hannover’de gerçekleştirilecek olan EuroBLECH fuarı için Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından KOSGEB destekleri de araştırılarak organizasyon yapılıp Komitemize sunulmasına.13.01.2016.32

KARAR:4

2016 yılı genel fuar takviminin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Komite üyelerimize e-posta ile gönderilmesine.

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.13.01.2016.32

Haber Tarihi : 20/1/2016
Paylaş