KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 28/12/2015 tarih ve 2015/1697 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmada dava konusu, yaklaşık 20 yıldır tornacı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin yürürlükteki asgari ücret miktarının %15 fazlası olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.01.03.2016.34

KARAR:2

Odamız üyelerinden TOBB Rusya Destek Masası’na başvuran yada destek alanların isim listesine Bilişim ve Planlama Servisi tarafından çalışma yapılarak, sorunları ilenmek üzere Komitemizce iletişime geçilmesine.01.03.2016.34

KARAR:3

02 Mart 2016 tarihinde Odamızda Kocaeli Sanayi Odası ilgili meslek komiteleri ile yapılacak olan müşterek toplantıda sektörle ilgili destekler hakkında bilgilendirme yapılmak üzere MARKA ve ABİGEM yetkililerinin davet edilmesine.01.03.2016.34

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.03.2016.34

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.01.03.2016.34

Haber Tarihi : 2/3/2016
Paylaş