KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 11/03/2016 tarih ve 60151828-663.05-3724 sayılı, 11/03/2016 tarih ve 60151828-663.05-3725 sayılı, 10/03/2016 tarih ve 60151828-660-3653 sayılı, 10/03/2016 tarih ve 60151828-663.05-3647 sayılı, 10/03/2016 tarih ve 60151828-663.05-3646 sayılı, 03/03/2016 tarih ve 60151828-660-3285 sayılı, 03/03/2016 tarih ve 60151828-660-3317 sayılı, 08/03/2016 tarih ve 60151828-660-3505 sayılı, 15/03/2016 tarih ve 60151828-660-3854 sayılı, 15/03/2016 tarih ve 60151828-660-3842 sayılı, 15/02/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010104884]-2124 sayılı, 05/02/2016 tarih ve 69064893-310.80.04-[54140115480-1-2-3-6]-1662 sayılı, 05/02/2016 tarih ve 69064893-310.50-[54160145377]-1649 sayılı, 11/02/2016 tarih ve 60151828-663.05-2022 sayılı, 15/02/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[47-159]-2098 sayılı, 10/03/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010106664]-3630 sayılı, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 26/02/2016 tarih ve 28392088-752.01.03-E.2225876 sayılı, Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 02/03/2016 tarih ve 64385918-756.01-550 sayılı, Ferizli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17/03/2016 tarih ve 21517564-301-07-15-122 sayılı, Erenler Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14/03/2016 tarih ve 33744985-490-248 sayılı, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü’nün 03/03/2016 tarih ve 67803372-801.99/482040 sayılı, Karapürçek İlçe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/03/2016 tarih ve 90064583-314 sayılı,  Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 22/03/2016 tarih ve 11186901.02.952.99/708 sayılı yazıları görüşüldü.

Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.24.03.2016.34

KARAR:2                
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin, 2016/251 esas sayı ve 11/02/2016 tarihli yemek ücreti tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 

Dava konusu, 2014 yılına ilişkin bir öğün yemek ücretinin 6.00TL+KDV (brüt) olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.24.03.2016.34

KARAR:3                
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin, 2015/1917 esas sayı ve 02/03/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 

Dava konusu, 2008 – 31.08.2015 tarihleri arasında 7 yıl kadar özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, en son aldığı ücret (brüt) en az alabileceği ücret olup, 1273,50TLx7yıl=8914,50TL olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.24.03.2016.34

KARAR:4             
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 10.02.2016 tarih ve 69064893-300-[47-159]-1958 sayılı kurum görüşleri konusundaki yazısı görüşüldü.

Odamıza gelen resmi bilirkişi yazıları meslek komitelerince ayda bir yapılan toplantılarda görüşülerek gönüllülük esasına göre çalışan bilirkişilere sevk edilmektedir. Ancak Odamıza gelen rayiç bedel tespitine yönelik yazı eklerinde genellikle imar durumu, kroki – harita, tapu kayıtlarının açıkça yazılmadığı görülmektedir. Bu durum bilirkişilerimizin çalışmalarını zorlaştırmakta ve tespit işlemlerini geciktirmektedir. 

Bu nedenle evrakların güncel hallerinin gelmesi, kamu yararı ve kamu hizmeti yapmamız sebebiyle belediyeler ve ilgili kamu kurumlarınca (tapu ve kadastro müdürlükleri) Odamız tarafından görevlendirilen bilirkişi ve bilirkişilerin sigortalı çalışanlarından imar durumlarının alınması sırasında ücret alınmaması ve ilgili yazıların en kısa sürede cevaplandırılması konusunda Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara yazı gönderilmesi hususunda Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına.24.03.2016.34

KARAR:5             
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 10.02.2016 tarih ve 69064893-300-[47-159]-1958 sayılı kurum görüşleri konusundaki yazısı görüşüldü.

Gelen yazılara daha kısa sürede cevap verebilmek adına gerekli ön araştırmaları yapmak üzere Odamız’dan bir personelin görevlendirilmesine.24.03.2016.34

KARAR:6                
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 47227699/06176441 sayılı fiyat tespiti hakkındaki hakkındaki yazısı görüşüldü. 

İlgili yazı ile istenilen imalat ve malzemelerin birim fiyatları Komitemiz tarafından tespit edilememesi sebebiyle Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından gerekli araştırmanın yapılarak adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.24.03.2016.34

Haber Tarihi : 7/4/2016
Paylaş