KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/477 Esas sayı ve 18/03/2016 tarihli emsal ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 09/07/2009 – 11/08/2015 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl kadar imalat ve montaj ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.06.04.2016.35

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1458 Esas sayı ve 28/03/2016 tarihli emsal ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2008 – 12/03/2014 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl kadar satış elemanı olarak görev yapan bir kişinin kıdemine yakın birinin alabileceği ücretin, net 460,00TL ile 900,00TL (DörtyüzaltmışTürkLirası ile DokuzyüzTürkLirası) arasında olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.06.04.2016.35

KARAR:3
Odamız İnsan Kaynakları Servisi Müdürü Mümin HAŞİL'in "Okul – Sanayi İş Birliği Sakarya Modeli" protokolüyle ilgili 30.03.2016 tarihli yazısı görüşüldü.
"Metal" sektörünü tanıtmak amacıyla detaylı sektörel sunum yapmak üzere Davut ÜR ve Kenan CİNOĞLU'nun görevlendirilmesine.06.04.2016.35

KARAR:4
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 23.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.06.04.2016.35

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.04.2016.35

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.06.04.2016.35

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 26/4/2016
Paylaş