KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 09/03/2016 tarih ve 2015/2130 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmada dava konusu, bir şirkette ağır sanayi işi döküm ve ustabaşı olarak çalışan 5 yıllık kıdemi olan birinin alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.19.04.2016.35

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 28/12/2015 tarih, 07/03/2016 tekit tarihli ve 2015/1610 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmada yazı konusu 03/06/2014 – 04/06/2015 tarihleri arasında davalı şirkette çalışmış, 8 yıl deneyimi bulunan bir freze operatörünün alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.19.04.2016.35

KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.04.2016.35

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.19.04.2016.35

Haber Tarihi : 26/4/2016
Paylaş