KARAR:1
Odamız zemin katında oluşan hasar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 12.04.2016 tarih, 142. oturum 5 nolu kararıyla Komitemize gelen Genel Sekreterliğin yazısı görüşüldü. 
Konuyla ilgili ekte yer alan açıklamamızın Yönetim Kuruluna arzına.21.04.2016.39

KARAR:2
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 16.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.21.04.2016.39

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen şikayet yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi'ne, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ve BDDK'ya ilgili evraklarla yapılan usulsüzlük hakkında yazı yazılmasına ve şikayet sahibine konuyla ilgili Komitemiz tarafından ilgili kurumlara başvuruların yapıldığıyla ilgili yazılı bilgi verilmesine.21.04.2016.39

KARAR:4
Bilindiği üzere sigorta acenteleri KOSGEB desteklerine dahil değildir. Sigorta acenteleri gibi KOSGEB desteğinden faydalanamayan iş kollarının Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden yararlanılmasıyla ilgili gerekli çalışmanın Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yapılmasına.21.04.2016.39


Haber Tarihi : 4/5/2016
Paylaş