KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2016/307 Esas sayı ve 18/02/2016 tarihli, alacak davası ile ilgili yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 09/04/2013 – 31/07/2014 tarih ve 04/03/2015 – 13/04/2015 tarihleri arasında yaklaşık bir buçuk yıl kadar nakliye işini yapan bir şoförün alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2016/307 Esas sayı ve 18/02/2016 tarihli, alacak davası ile ilgili yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 09/04/2013 – 31/07/2014 tarih ve 04/03/2015 – 13/04/2015 tarihleri arasında yaklaşık bir buçuk yıl kadar nakliye işini yapan bir şoförün, bir öğün yemek bedelinin, 6,5TL (KDV dahil) (AltıTürkLirasıElliKuruş) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2016/386 Esas sayı, 25/02/2016 tarih ve 28/03/2016 tekit tarihli, emsal ücret ile ilgili yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, yaklaşık 5 yıllık kıdeme sahip, inşaat kalıp ustası olarak çalışan birisinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 22x80TL=1760TL (BinyediyüzaltmışTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2016/387 Esas sayı ve 29/02/2016 tarihli, emsal ücret ile ilgili yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, Ekim 2011 – 06/02/2016 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar kalıp ve taş ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 22x80TL=1760TL (BinyediyüzaltmışTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/15 Esas sayı, 21/01/2016 tarihli ve 28/04/2016 tarihli tekitli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, müteahhitlik yapan bir kişinin emeği ile elde edeceği aylık ortalama gelirinin, müteaahitin yaptığı işin çapına göre değişim gösterir. Bu sebeple yapılan işin niteliğini, ne olduğunu, toplam keşif bedelinin miktarının bilinmesi ve kazanç hesabının buna göre yapılması gerekir. Ortalama aylık gelir: 10.000TL – 20.000TL (OnbinTürkLirası ile YirmibinTürkLirası) arasında değişebileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesinin 2016/198 Esas sayı ve 06/04/2016 tarihli, emsal ücret ile ilgili yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 4 yıllık kıdeme sahip kalıp ve taş ustası olarak çalışan bir kişinin 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 22x85TL=1870TL (BinsekizyüzyetmişTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:7
Komitemiz üyesi Alpaslan Serhat YANIKOĞLU'nun meslek komite üyeliğinden istifa dilekçesi reddedilmesi sebebiyle aynı görevine devam etmesine.26.05.2016.37

KARAR:8
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2016/30 Esas sayı ve 26/04/2016 tarihli, alacak davası ile ilgili yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, inşaatta kalıpçı ustası olarak çalışan bir kişinin 2015 yılında alabileceği emsal ücretin net ve brüt olarak, aralarında özel bir anlaşma yok ise 22x85TL=1870TL (BinsekizyüzyetmişTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:9
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2016/74 Esas sayı ve 03/05/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, mobilya iş yerinde ustabaşı olarak çalışan veya mobilya – dekorasyon bölümünde işçi olarak çalışan ve yaklaşık 4-5 yıl kıdemi bulunan bir kişinin 2015 yılında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise günlük net 65TL (AltmışbeşTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:10
İlimizde mimari ve betonarme projelerde uygulanan asansör boşluklarının yönetmelik gereği net 1,90m x 2,10m olması istenmektedir. Asansör boşluklarının isteğe bağlı yani asansörü yapacak olan müteahhidin asansörün yerini bırakması ya da daha sonra yapımı için alan bırakılması gerekiyorsa 1,40m x 1,60m ebatlarında olması gerektiği konusunda Büyükşehir Belediyesine yazı yazılmasına.26.05.2016.37

KARAR:11
2016 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 06 - 9 Aralık 2016 tarihleri arasında İran'da gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Yapı Ve Cephe ve İlgili Endüstriler Sergi Fuarı (STRUFEX 2016) ve 06 - 9 Aralık 2016 tarihleri arasında İran'da gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Yeni Teknolojiler Bina Fuarı için Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Ekonomi Bakanlığı sektörel ticaret heyeti desteği kapsamında çalışma yapılıp meslek grubu üyelerimize toplu mail ile duyuru yapılmasına.26.05.2016.37

Haber Tarihi : 8/6/2016
Paylaş