KARAR: 1
19 Mart 2010 Cuma Günü Odamızda  TSE Sakarya Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıda da dile getirilen   ve 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren malzeme gruplarına (Beton agregaları, bitümlü karışımlar, yol dolgu malzemeleri, asfalt agregası gibi ürünlerde) CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesi ve kullanılması aksi takdirde  Haziran/2010 tarihinden itibaren uyarı ve idari para cezaları verileceği belirtilmekle, meslek grubumuzun bu tür mamulleri üreten firmalarına cezai yaptırımlara maruz kalmaması açısından Yönetim Kurulumuzca gerek toplu mail ve gerekse de tebligat ve basın yoluyla duyuru yapılmasına. 01.04.2010.15
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.04.2010.15
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 01.04.2010.15
Haber Tarihi : 7/4/2010
Paylaş