KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Hendek Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 17/05/2016 tarih ve 97346996-250-136 sayılı satışı yapılacak taş kırma makinesi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Yazı konusu, NA-CE marka taş kırma makinesinin tahmini rayiç bedelinin 35.000TL (KDV dahil) (OtuzbeşbinTürkLirası) olabileceğinin, adı geçen Kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.02.06.2016.36

KARAR:2
2016 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 01.10.2016 - 02.10.2016 tarihleri arasında Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek olan ZEPS Intermetal fuarı için Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından 2 gece 3 günlük organizasyon yapılıp Komitemize sunulmasına.02.06.2016.36

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.06.2016.36

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.02.06.2016.36
Haber Tarihi : 22/6/2016
Paylaş