KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Vergi Mahkemesi'nin 2016/116 Esas sayı ve 05/05/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2010 ve 2011 yıllarında Pik Demir ve Manganezli Dökme Demir (Aynalı Demir/Spiegeleisen) üretimi (Külçe, Blok veya diğer birinci formlarda) yapan bir firmanın ortalama net kârlılık oranının, %10 ile %20 (Yüzde On ile Yüzde Yirmi) arasında olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.08.06.2016.37

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.06.2016.37

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.06.2016.37

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 22/6/2016
Paylaş