KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/288 Esas Sayı ve 02/05/2016 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; ilgi yazıda bilgileri verilen 14 yıllık kıdemi ve davalı firmada satış temsilcisi olarak çalışan kişinin alabileceği rayiç ücretin, yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 40 fazlası arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.15.07.2016.40

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.07.2016.40

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.15.07.2016.40

Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş