KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 24/06/2016 tarih ve 2016/257 Esas sayılı emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 01/08/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında yaklaşık 5 ay kadar kalıp-duvar ve demir işçisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.19.07.2016.38

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.07.2016.38

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.19.07.2016.38
Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş