KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Hendek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/885 Esas Sayı ve 13/07/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Söz konusu yazıya istinaden, markette satışa sunulan ticari malların ve yazar kasa, terazi gibi demirbaş malzeme ile taşınmazların boya, tamir vs. doğan zararın tespitini yapabilecek bilirkişi olarak Yönetim Kurulu ve Komite Üyemiz Ertuğrul ÖZTÜRK'ün ve Komite Üyemiz Recep SANDIKÇI'nın görevlendirildiğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.08.2016.27

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.08.2016.27

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.02.08.2016.27


Haber Tarihi : 15/8/2016
Paylaş