KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi'nin 22/06/2016 tarih ve 2206016-GM-2199 sayılı Sigorta hakkındaki yazısı görüşüldü.
Yapılan çalışmalarda Doğa Sigorta acentelerinin konu hakkında bilgisi olmadığı ve etik olarak bu tip çalışmaların acenteleri üzerinden yapılmasının doğru olduğu, Doğa Sigorta'nın çalışmalarını Sakarya'daki acenteleri aracılığı ile yapması gerektiği hususunda ilgili firmaya yazı yazılmasına.31.08.2016.43

KARAR:2
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.08.2016 tarih ve 15865 sayılı sigorta acenteleri hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Yaklaşık iki yıldır sigorta acenteleri ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde acentelerin komisyonlarının düşürülmesine karşı yapılan çalışmalar da, ayrıca sigorta acenteleri yenilenme ve dönüşüm çalışmalarında herhangi bir destek alamamıştır. Acente komisyonlarının düşürülmesi KOSGEB veya Esnaf Kefalet Kooperatifi kanalıyla finansman sağlanması konuları hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile yaklaşık bir yıl önce yapılan görüşmelerde çalışmaların yapıldığı belirtilmiş idi. Bu görüşmenin üzerine iki kere torba yasa çıkmış olmasına rağmen hala bir sonuç alınamamıştır. Verilen cevabi yazıda çalışmaların hangi aşamada olduğu ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi'nden Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılarak detaylı bilgi istenmesine.31.08.2016.43

KARAR:3
TOBB tarafından telefon aracılığı ile algı yaratmaya yönelik lise mezunlarına müdürlük yetkisinin verilmesi hususunda yapılan anket çalışması, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ruhuna aykırıdır. Kaldı ki yıllar önce Mali Müşavirlik Sistemi kurulurken yapılan uygulamaların sonunda hiç kimse tekrar eski sisteme dönmek adına lise mezunu şartına geri dönmeye çalışılmamış ve sistem zorlaştırılmıştır. Ayrıca staj zorunluluğu ve sınav getirilmiştir. Anket çalışmasının bu çerçevede değerlendirilerek gerekli çalışmaların yapılması hususunda Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.31.08.2016.43

KARAR:4
Adapazarı Kaymakamlığı karşısında yer alan ve Odamız sicil kayıtlarında olmayan Şahinler Sigortanın Hazine Müsteşarlığına Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı ile bildirilmesine.31.08.2016.43

KARAR:5
Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki Ve Teknik Lisesinin Odamızla yapmak istediği protokolün Yönetim Kuruluna arzına.31.08.2016.43

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.31.08.2016.43

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.31.08.2016.43
Haber Tarihi : 20/9/2016
Paylaş