KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/437 Esas Sayı ve 25/07/2016 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; 12/07/2006 – 18/02/2016 tarihleri arasında yaklaşık 10 yıl kadar pompacı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 30 fazlası arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.01.09.2016.41

KARAR:2
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/436 Esas Sayı ve 02/08/2016 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 3 yıl kıdeme sahip petrolcülük lojistik faaliyetinde bulunan bir şirkette müdür olarak görev yapan şahsın 2015 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 40 fazlası arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.01.09.2016.41

KARAR:3
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/979 Esas Sayı ve 22/08/2016 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; 01/02/2016 – 05/02/2009 ve Temmuz 2010 – 03/03/2016 tarihleri arasında yaklaşık 9 yıl kadar akaryakıt pompa görevlisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 30 fazlası arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.01.09.2016.41

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.09.2016.41

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.01.09.2016.41


Haber Tarihi : 20/9/2016
Paylaş