KARAR: 1
Komitemiz daha önce ziyaret edilmesini kararlaştırdığımız üzere Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası'nın davetine istinaden mesleki görüş ve önerilerimizi tartışacağımız toplantıyı yapmak üzere  13 Nisan 2010 Salı Günü Bursa'ya gidilmesine karar vermiştir.08/04/2010.14
KARAR:2
Komitemiz Mayıs/2010 ayı içerinde yemekli bir  toplantı  yapılmasını
kararlaştırmıştır. 08.04.2010.14
KARAR:3
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın  meslek komiteleriyle yapacağımız toplantının bir benzerinin  Kocaeli Ticaret  Odası'nın ilgili meslek komitesiyle  yapmak isteğimizin  Kocaeli Ticaret Odası'na bir yazıyla bildirilmesine.08.04.2010.14
KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 08.04.2010.14
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi. 08.04.2010.14
Haber Tarihi : 16/4/2010
Paylaş