KARAR:1 
Toplantılara iştirak etmemesi sebebiyle üyeliği düşen Ramazan KAYIKÇI'nın yerine sıradaki yedek üyemizin komite asıl üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.03.10.2016.44

KARAR:2
Komite Başkanı Ramazan KAYIKÇI'nın komite üyeliğinin sona ermesi sebebiyle Komite Başkanlığı'na Ömer Necdet AYDEMİR'in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.03.10.2016.44

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.10.2016.44

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.03.10.2016.44
Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş