KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/537 Esas Sayı ve 19/08/2016 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 27 yıllık bir tecrübeye sahip pompacı elemanının 14/12/2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 40 fazlası aralığında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.06.10.2016.42

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.10.2016.42

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.06.10.2016.42

Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş