KARAR: 1
Bir önceki komite toplantımızda alınan “Kayıt dışı poliçe kesen şahısların (isimleri bizde kalmak kaydıyla) Odamıza bildirilmesi hususunda grup üyelerimize  Odamız bilgi işlem birimince e-mail yoluyla duyuru yapılmasının yönetim kuruluna arzına .”  kararına istinaden bilgi işlem servisimizce gönderilen maillerin birçoğunun okunmadığı tespit edilmiş olup söz konusu duyurunun meslek grubu üyelerimize fax yoluyla yapılması hususunun yönetim kuruluna arzına.  12.04.2010.17
KARAR: 2
16 Nisan 2010 tarihinde yapılması kararlaştırılan Meslek Grubumuza yönelik toplantının ertelenerek,  22 Nisan 2010 Perşembe Günü Saat 15:00 de Odamız Ali Coşkun konferans salonunda yapılması ve hazırlanan toplantı gündeminin meslek grubu üyelerimize mail yoluyla duyurulması hususlarının yönetim kurulumuzun arzına.   12.04.2010.17
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 12.04.2010.17
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 12.04.2010.17
Haber Tarihi : 16/4/2010
Paylaş