KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/15 Esas sayı, 29/08/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, müteahhitlik hizmetleri en küçükten en büyüğüne kadar değişim göstermektedir. Sorduğunuz hususlarda kesin sonuca varabilmek için, yapılan işin niteliği, keşif bedeli ve yapıldığı yılın bilinmesi gerekmektedir. bu nedenle, işin büyüklüğüne ve keşif bedelinin miktarına göre geçmiş üç yılın rakamlarını belirtmek suretiyle ticari geliri hariç tutularak bu ticari gelirin elde edilmesi için bedeni ve fikri olmak üzere kişisel katkısından dolayı elde edebileceği gelirin, aralarında özel bir sözleşme yok ise;
2014 yılında ayda net 2.000TL (İkibinTürkLirası)
2015 yılında ayda net 2.500TL (İkibinBeşyüzTürkLirası)
2016 yılında ayda net 3.000TL (ÜçbinTürkLirası)
olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.24.10.2016.41

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Karasu 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/234 Esas sayı, 05/10/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, iç ve dış cephe mantolama ve kaplama ustası olan bir işçinin; çalışan veya çalışacak biri olarak (aylık bazda net ortalama gelirinin) muhtemel kazançlarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 1 ay içerisinde ortalama 22 gün çalışacağı, günlük yevmiyesi 78TL olabileceği, 22x78TL= 1716TL (BinYediyüzOnAltıTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.10.2016.41

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'nın 10.06.2016 tarihli 2017 yılı Birim Fiyat Hazırlığı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu birim fiyatların komitemiz tarafından tespit edilemediğinin ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine.24.10.2016.41

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.10.2016.41

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.24.10.2016.41


Haber Tarihi : 28/10/2016
Paylaş