KARAR:1 
Odamız bünyesinde hizmet alınan güvenlik hizmetiyle ilgili Yönetim Kurulu havaleli Genel Sekreterliğin 06.12.2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Söz konusu hizmetlerle ilgili teklif alınması gereken şartname incelenmiş, uygun görülmüştür. Ekte listesi yer alan firmalardan şartnameye uygun olarak teklif alınarak Yönetim Kurulu'na sunulmasına.09.12.2016.47
Haber Tarihi : 17/12/2016
Paylaş