34.Meslek Komitesi 24 Kasım 2016 Cuma Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 24/10/2016 tarih ve 53128891-754-E.712-13683 sayılı Binalarda Asansör Boşluğu Bulundurulması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.24.11.2016.42

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesinin 2016/410 Esas sayı ve 10/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 26 yıllık kıdemi bulunan inşaat saha sorumlusu kontrolörü olarak çalışan şahsın 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise aylık 1.700TL (BinYediYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.24.11.2016.42

KARAR:3
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 34.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.24.11.2016.42

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.11.2016.42

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.24.11.2016.42
17.12.2016
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya