KARAR:1 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/598 Esas sayı ve 29/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 20/01/2011 – 11/05/2016 tarihleri arasında kalıpçı ustası olarak çalışan bir işçinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.01.2017/44

KARAR:2
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/560 Esas sayı ve 29/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 1999 – 11/06/2016 tarihleri arasında kalıpçı ustası olarak çalışan bir işçinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.01.2017/44

KARAR:3
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 17.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.31.01.2017/44

KARAR:4
Mesleki sorunlar tartışıldı.31.01.2017/44

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.31.01.2017/44
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş