KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/698 Esas Sayı ve 22/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 16/07/2014 ile 17/10/2016 tarihleri arasında çalışan, 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan, harita ekip şefi işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.01.2017/44

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.01.2017/44

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.05.01.2017/44
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş