KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/21 Esas Sayı ve 13/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 31/10/2014 – 01/12/2016 tarihleri arasında davalı iş yerinde hızlı tren projesi kapsamında tünel çalışmalarında kaynak formeni olarak çalışan bir işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.02.2017/45

KARAR:2
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 02.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.09.02.2017/45

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.02.2017/45

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.09.02.2017/45
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş