KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 16/11/2016 tarih ve 11186901.02.952.99/2741 sayılı yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile belirttikleri firmalar arasından satın alma ve kiralama amaçlı protokol imzalanmasına uygun olanlarla ilgili ekte yer alan listenin ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine.28.12.2016.38

KARAR:2
Yurt işletmeciliği yapan meslek grubu üyelerimizin kendi yurtlarındaki öğrencileri taşımak amacıyla kendi firmalarına ait servis araçları bağlanmış, bu sebeple üyelerimiz çok ciddi mağdur edilmiş ve araçlarında s plaka olmaması sebebiyle yüksek cezalar yazılmıştır. Bu yurt işletmecilerinin birçoğunun 10 yılın üzerinde kendi firmalarına ait servis araçları mevcuttur. Üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi hususunda yurt işletmeciliği yapan firmaların kendi servis araçlarına da S plaka verilmesiyle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli yazının yazılmasına.28.12.2016.38

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/458 Esas Sayı ve 08/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 20.07.2011 ile 28.06.2015 tarihleri arasında çalışan, 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan, aşçı yardımcısı işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarının %15'i ile %20 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.12.2016.38

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/727 Esas Sayı ve 15/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, özel bir şirkette aşçı yardımcısı olarak çalışan ve yaklaşık 4 yıl kıdemi olan bir işçinin 2016 yılında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarının %15'i ile %20 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.12.2016.38

KARAR:5
Ülke ekonomisinin güncel şartlarını göz önünde bulundurmak suretiyle 05. Meslek Komitesi olarak tasarruf sağlamak amacıyla 2016 yılı bütçemizi ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek amacıyla kullanılmamasına.28.12.2016.38

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.12.2016.38

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.28.12.2016.38
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş