KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/40 Esas sayı ve 20/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yurt dışında çatı kaplama işçisi olarak çalışan 1985 doğumlu, 7 yıl kıdemi olan bir işçinin 2010 yılında alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.11.01.2017/44

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.01.2017/44

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.11.01.2017/44
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş